Kundservice

Vad kan vi hjälpa dig med?

kundservice@ip-only.se

Redan fiberanslutna privat- och småföretagskunder med aktiva tjänster i våra öppna nät ska vända sig till sin tjänsteleverantör för felanmälan, frågor och support.

Kontaktinformation

IP-Onlys huvudkontor ligger på Bäverns Gränd 17 i centrala Uppsala. Karta

Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på IP-Onlys nationella webbplats

Kontaktsida
2016-05-13
|
Kategorier:

Nyheter

Söderköping bygger bredband med IP-Only

IP-Only har tecknat avtal med Söderköpings kommun gällande bredbandsutbyggnad på landsbygden. Det innebär att IP-Only investerar cirka 80 miljoner kronor i Söderköpings kommun. Avtalet omfattar 100 procent av den landsbygd i Söderköpings kommun som ännu inte är uppkopplad med fiberbredband.

– Vi är väldigt glada över det samverkansavtal som vi tecknat med IP-Only, nu kan vi erbjuda bredband till ca 2 500 hushåll och företag i kommunen. Detta är ett viktigt steg för att kunna uppfylla det nationella målet att 90 procent ska ha möjlighet att ansluta sig till ett snabbt bredband, ett mål som även kommunfullmäktige antagit som mål för Söderköpings kommun och ska vara uppfyllt 2020, säger Yvonne Persson (M), kommunalråd i Söderköping.

– Det här är ett viktigt steg för mer bredbandsutbyggnad i Östergötland. Vi har från Länsstyrelsen fått positiva besked för två stycken områden i kommunen – och avtalstecknandet med fastighetsägarna inom dessa områden startar omedelbart. Målsättningen är att påbörja byggnationen inom sex till nio månader. Arbetet med att samla in anslutnings- samt markavtal intensifieras nu i kommunen, säger Johan-Christer Svensson, regionchef Öst, IP-Only.

– Avtalet gör det möjligt för, både permanentboende och deltidsboende i fritidshus, att ansluta sig för att ta del av fördelarna med snabbt internet inte bara för telefon, tv och distansarbete utan inte minst för de tjänster som redan finns och som snabbt utvecklas inom hemtjänst, hemsjukvård m.m. och som sannolikt inom en snar framtid är krav för att kunna bo kvar hemma så länge som man själv önskar. Anslutningsavgiften är lika för alla privatpersoner, 19 900 kronor. Företag betalar 19 900 kronor exklusive moms. I detta ingår allt för att kunna ansluta sig till uttaget inne i huset, avslutar Yvonne Persson.

Vid frågor, vänligen besök vårt kundforum.
Nyfiken på hur det kan se ut vid en fiberutbyggnad? Kolla in vår Byggblogg!

Till startsidan